ReadyPlanet.com
มุมแห่งปัญญา

 

ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ปรารถนาชีวิตที่มีความสุข

ท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่ต้องการชีวิตเช่นนี้ใช่ไหม


มนุษย์ทุกคนบนโลกดิ้นรนเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่คิดว่าจะนำความสุขมาให้
แต่เคยคิดบ้างไหมว่าความสุขที่เราได้มา เป็นความสุขที่แท้จริงหรือเปล่า


เคยสังเกตุเห็นไหมว่าความสุขที่เราต้องการ มักเกิดจากการพึ่งพาสิ่งภายนอก
เช่นคนรักต้องรักเรา เราจึงจะมีความสุข , ต้องมีบ้านมีรถ เราจึงจะมีความสุข

เคยสังเกตุเห็นไหมว่าความสุขที่เราต้องการ เมื่อได้มาก็สุขแค่ชั่วคราว
ไม่นานก็ไขว่คว้าหาความสุขอันอื่นอีก ไม่รู้จักจบสิ้น

เมื่อชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกวนเวียนอยู่กับความสุขจอมปลอมไม่จีรัง
 ผู้คนจึงต้องพบกับความทุกข์แน่นอน
เพราะสิ่งสมมุติทั้งหลายในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยง ไม่ทน และจะให้เป็นอย่างใจต้องการทุกอย่างไม่ได้
เราจึงสมหวังสลับผิดหวังอย่างนี้ตลอดชีวิต


ใจที่หิวกระหายความสุขหลอก ๆ ทำให้โลภ ทำให้โกรธ ทำให้หลงผิด
สร้างความทุกข์แก่กายแก่ใจของตนเองและผู้อื่นอยู่ตลอด

ขอเชิญชวนพวกเรามาร่วมเดินทางสู่ความสุขอันแท้จริงด้วยกัน
ความสุขที่เกิดจากการที่จิตมีอิสระอยู่เหนือความอยาก ความยึด และความคิด
จิตที่สามารถอยู่บนโลกที่มีแต่ความทุกข์ ได้อย่างไม่ทุกข์
เป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอก เป็นสุขที่เกิดจากความสงบภายในจิตใจตนเอง


วิธีเดินทางที่ตัดตรงและลัดสั้นที่สุดก็คือ "การเจริญสติปัฏฐาน"
หมายถึงการมีสติ มีความรู้สึกตัวในกาย-ในใจของตนเป็นฐานในการดำเนินชีวิต

เพียงมีความรู้สึกตัวอยู่ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยการ
" รู้กายที่เคลื่อนไหว รู้ใจที่นึกคิด"
ทำเพียงเท่านี้ ท่านจะพบว่าความทุกข์ที่เคยมีเนืองๆ ในใจ ลดน้อยลงไปอย่างน่าอัศจรรย์
เรื่องกระทบใด ๆ ในชีวิตที่เคยเห็นเป็นเรื่องร้ายแรงจะดูไม่เป็นเรื่องใหญ่อีกต่อไป
จิตที่ฝึกแล้วทำให้รู้ความจริงและยอมรับได้ว่าเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการ 
ถ้าเราต้องการให้โลกเป็นอย่างที่เราต้องการ เราต้องเป็นทุกข์ร่ำไป 
การยอมรับความจริงของโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
ทำให้จิตใจเบาสบาย โปร่ง เย็น เห็นพระนิพพาน  

 
 
ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิด
พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ผู้ปฏิบัติอยู่เหนือธรรมชาติหรือทำตนผิดจากคนธรรมดา
ธรรมะที่แท้จริงไม่ต้องมีระเบียบพิธีรีตองมากมาย
ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ต้องใช้เงินลงทุนสร้างบุญเพื่อหวังสวรรค์หรือนิพพาน
ลองเปิดใจศึกษาและปฏิบัติดู
ท่านจะพบกับชีวิตใหม่ที่อยู่เหนือทุกข์เหนือสุขได้อย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน


ต่อไปนี้เป็นลิงก์ที่ท่านสามารถเข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรม ตามแนวทางการเจริญสติเพื่อความพ้นทุกข์แท้จริง
เรามาร่วมเป็นจุดเล็ก ๆ ที่สร้างความเย็นให้แก่โลกใบนี้ โดยการเริ่มที่ตัวเองก่อนเถิด

           

  หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

http://www.watsanamnai.org หรือ http://www.fungdham.com/sound/tien.html

หลวงพ่อเทียนเป็นปรมาจารย์แห่งการเจริญสติ ธรรมคำสอนของท่านเรียบง่าย บริสุทธิ์ บริบูรณ์ องอาจ กล้าหาญ และตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่สุด ท่านคิดค้นวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว (จัดเป็นอิริยาบถปัพพะและสัมปชัญญะปัพพะในสติปัฏฐาน) สอนการเจริญสติให้รู้กายเคลื่อนไหว รู้ใจนึกคิด ปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องนั่งหลับตา ให้กายและจิตมีความตื่นตัว ไม่ปรากฏนิมิตรหลอกเหมือนการนั่งสมาธิแบบหลับตา คำสอนของท่านเน้นเรื่องปัญญาเพื่อการพ้นทุกข์ล้วน ๆ ไม่มีอภินิหารใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านรับรองผลของการปฏิบัติว่าหากผู้ใดปฏิบัติต่อเนื่องเป็นลูกโซ่แล้ว สามารถพ้นทุกข์ได้ในชาตินี้แน่นอน ไม่ว่าจะผู้นั้นจะเป็นใครก็ตาม 
  

  หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

http://www.wimutti.net/
เชิญดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาที่ถึงพร้อมด้วยปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ฟังแล้วเกิดปัญญา เข้าใจถึงธรรมะที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนอะไร  เราควรปฏิบัติตามอย่างไร จึงจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ อันเป็นจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนา หลวงพ่อปราโมทน์สอนการปฏิบัติที่ง่ายและลัดสั้นคือการดูจิต มีผู้ปฏิบัติแล้วเห็นผลได้ในระยะเวลาไม่นาน ผู้ปฏิบัติได้พบกับชีวิตใหม่ที่มีความสุขมากกว่าเดิมโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอก สามารถมีความสุขได้ด้วยตนเอง มีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้อย่างแท้จริง

 

 หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
http://www.pasukato.org หรือ http://www.fungdham.com/sound/kumkein.html 

 ท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเทียน สอนเรื่องการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน ธรรมเทศนาของท่าน เรียบง่าย เข้าถึงจิตถึงใจ ท่านสอนให้เห็นความคิด เห็นแล้วไม่เป็นไปกับความคิด ท่านชี้ให้เราเห็นว่าในความทุกข์มีความไม่ทุกข์อยู่ เราจะถึงความไม่ทุกข์ก็ด้วยการไม่มี ไม่เป็นอะไรกับอะไร

  หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส   พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

http://www.phasornkaew.org/

ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เดิมเป็นศิลปินด้านการวาดภาพที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ท่านเป็นผู้มีศิลปในการแสดงธรรมเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ผู้ฟังจะเกิดมุมมองใหม่ต่อโลกในแง่มุมที่งดงาม มีความเข้าใจที่ถูกต้องในเหตุปัจจัยของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ท่านสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาท แสดงเหตุและปัจจัยแห่งทุกข์อย่างละเอียด สอนให้เห็นถึงความไม่มีตัวตนของสรรพสิ่งได้อย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เจริญสติอย่างยิ่ง

 พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ วัดบางปลากด จ.นครนายก

http://www.phraprasong.org/ 

ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก เป็นพระที่มีจริยาวัตรงดงาม และมีเมตตาเป็นอย่างยิ่ง  พระธรรมคำสอนของท่านเป็นไปเพื่อการเจริญสติ สอนให้ผู้คนมองโลกในแง่ดี ใครได้ฟังพระธรรมเทศนาหรือได้อ่านหนังสือที่ท่านเขียนแล้วต้องติดใจทุกคน ธรรมะที่ท่านสอนสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย เป็นธรรมะอารมณ์ดี ฟังแล้วเบิกบาน เด็กฟังได้ ผู้ใหญ่ฟังดี 

งานหลักของชีวิต  คือการรักษาจิตไม่ให้เป็นทุกข์
The main task of life is watching over your mind to prevent it from mental suffering.

  

สนใจขอหนังสือหรือซีดีธรรมมะ เพื่อการศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนาที่ถูกต้องตามธรรม เชิญได้ที่

   http://www.jozho.net/  เวปโจโฉ รวมเสียงธรรมและไฟล์หนังสือมากที่สุดแห่งหนึ่ง

    http://www.kunnadham.com/  ชมรมเพื่อนคุณธรรม

   http://www.kanlayanatam.com ชมรมกัลยาณธรรม

 

 

 

     

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใดนำภาพหรือข้อความในเวปนี้ไปใช้ทางการค้าหรือการโฆษณา ใช้ได้เฉพาะเพื่อการศึกษาเท่านั้น